• Bilförsäljning

Carab i Kristinehamn

Nya bilar – Begagnade bilar – Verkstad

Köp ny bil eller bagagnad bil hos oss! Vår verkstad ser också till att laga din bil!

Hyresvillkor

För bokning, ring 0550-393 83!

Hämtning och återlämning kan endast ske på Stationsgatan 6 i Kristinehamn.
Föraren skall ha fyllt 20 år i bilgrupperna 5, 6 och 7 och visa giltigt körkort. Priserna inkluderar ej bensin. Bilar levereras med full tank och ska återlämnas med full tank.

Minidebitering är 1 dygn. Vid försening debiteras 1/4 av dygnspriset för varje påbörjad timme, hyresmannen måste omgående ringa vid försening. Kompletta hyresvillkor hittar du på baksidan av våra kontrakt.

Betalning

För privatpersoner accepteras endast kreditkort. Hyresmannen ansvarar för påföljd av vägtullar, broavgifter samt parkeringsböter eller andra trafikförseelser under hyresperioden. Om så ej sker debiteras
förutom boten en expeditionsavgift med 150:- per förseelse och påminnelse.
Den beräknade hyran betalas i förskott. Ev ändringar justeras vid återlämnandet.

Avbeställning

För bil som reserverats men ej avhämtas debiteras en kostnad av en dygnshyra för den bilgrupp som beställts, om ej avbeställningen skett minst 24 timmar före.

Försäkringsvillkor

För fordonet gäller utöver obligatorisk trafikförsäkring följande:
Vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti, brand-, stöld- och glasruteförsäkring.

Hyresmannens självrisker gentemot uthyraren vid de olika försäkringsmomenten är följande:
Vagnskada vid eget vållande 10.000:-, stöld 3.750:-, brand 3.750:-, glas 2.500:-. Bärgning och räddning (om inte skadan täcks av annat försäkringsmoment) 1.500 kr.

Vid körning utanför Sverige tillkommer en utlandsförsäkring på 350:-

Lägsta-pris-garanti

Innebär att vi jämför dygn- och kilometerpris med fria mil alternativet och debiterar det billigaste.

Kundkontroll

Vid utlämnandet av bil görs alltid en rutinkontroll mot aktuella offentliga register. Vi förbehåller oss rätten att neka till uthyrning om det finns betalnings- eller annan anmärkning hos hyresmannen.