• Bilförsäljning

Carab i Kristinehamn

Nya bilar – Begagnade bilar – Verkstad

Köp ny bil eller bagagnad bil hos oss! Vår verkstad ser också till att laga din bil!

Självriskreducering

Hyresmannen kan mot särskild avgift, för bilgrupp 1-5 70:-/dygn (max 1.000:-/mån) och för bilgrupp 6-7 100:-/dygn (max 1.500:-/mån), minska gällande självrisker för varje försäkringsmoment. Hyresmannens självrisk 1.500:- kvarstår inom respektive försäkringsmoment.

Ungdomssjälvrisk på 1.500:- tillämpas om föraren är under 24 år (förare ej fyllda 24 år går aldrig attförsäkra bort på vagnskada och trafik).

Självriskreduceringen tillämpas ej om bilen stjäls med nyckel. Då kvarstår självrisk på 10.000:-. Tecknad skadereducering friskriver ej hyresmannen från ansvar förreparationskostnader som uppstått genom vårdslöshet, t ex fläckar på säten, fel lastad bil, sönderbrutnareglage etc.

Carabkund Motpart Kostnad med försäkring Kostnad utan försäkring
Vållande Vagnskada 1.500:- Vagnskada 10.000:-
Vållande Ja Vagnskada+trafikskada 1.500:- + 1.500:- Vagnskada+trafikskada 10.000:- + 4.500:-
Ej vållande Ja 0:- 0:-
Vållande Stöldskada 1.500:- Stöldskada 3.750:-
Stöld med nyckel 10.000:- Stöld med nyckel 10.000:-
Brandskada 0:- Brandskada 3.750:-
Glasskada 0:- Glasskada 2.500:-
Bärgning 1.500:- Bärgning 1.500:-