• Bilförsäljning

Carab i Kristinehamn

Nya bilar – Begagnade bilar – Verkstad

Köp ny bil eller bagagnad bil hos oss! Vår verkstad ser också till att laga din bil!

Miljöpolicy

Vårt arbete för miljön

Carab bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med våra leverantörer, anställda och övriga intressenter.

Vi strävar hela tiden för att uppfylla och överträffa de krav som ställs.

Miljöpolicyn kommuniceras med alla anställda och det åligger alla medarbetare att följa de regler som företaget kommunicerat.

Företagets inriktning är i huvudsak försäljning, service, reparationer och uthyrning av bilar.

Under det dagliga arbete uppkommer avfall av olika slag, och dessa sorteras för minsta möjliga miljöpåverkan.

Carab har bedrivit miljöarbete i många år, och strävar ständigt vid investeringar att påverka miljön i minsta möjliga mån. Den senaste stora investeringen var när vi bytte uppvärmning av fastigheten från olja till bergvärme.

Charlotte Söderberg
VD