• Bilförsäljning

Carab i Kristinehamn

Nya bilar – Begagnade bilar – Verkstad

Köp ny bil eller bagagnad bil hos oss! Vår verkstad ser också till att laga din bil!

Kvalitetspolicy

Carab strävar alltid efter ha nöjda och lojala kunder.

Det gör vi ständigt genom att utbilda oss samt följa utvecklingen inom branschen för att ständigt förbättra oss.

Vi skall uppfylla alla mydighets- och lagkrav. Leverera tjänster och produkter till vår kunder vad de förväntar sej.

Sträva efter en hög kundnöjdhet och kontrollera genom konturnerliga uppföljningar.

Vi är certifierade att arbeta med kylanläggningar i bil.

Charlotte Söderberg